6 Kościoły, organizacje kościelne in Kazimierza Wielka